RYTME OG RUTINER

“Rytme sparer kraft”. Dette begrepet fra fysikken kan brukes pedagogisk som hjelp i arbeidet med barn og som forklaring på hvorfor rytme kan være viktig.

Rytme skaper gjenkjennelse og forbindelse i tilværelsen. Rytme kan være veksling mellom noe som er holdt i form og noe som slippes fri. Rytme skaper trygghet og forutsigbarhet. Dermed blir oppmerksomhet frigjort og gir kraft til lek, fantasi og glede. Rytme gir gjenkjennelse og gode rutiner.

Dagen har sin rytme og uken har sin. Også året har sin rytme, det er bare lenger mellom hver gang vi kommer til det samme. Men for barna er det gjenkjennelse med en gang.

Vi har fire årstider, men også årstidene deler vi opp, det er tre måneder i hver årstid. Det er dette de årlig tilbakevendende festene hjelper oss med. Og vi har mange av dem, ja vi går så og si fra den ene festen til den andre: forberedelse til feiring, selve festen, etter feiringen og forberedelse til ny fest. Hver fest har sin farge, sin lukt, sin sang, sine vers. Som hver ukedag har sin lukt, sin stemning.

For de minste barna heter ikke ukedagene mandag, tirsdag, onsdag osv, men kanskje bakedag, turdag, maledag osv.