KALENDER

Barnehagens åpningstid
Barnehagen er åpen fra kl. 07.30–16.30 mandag til fredag.
Barna leveres og hentes av foreldrene innenfor den fastsatte åpningstid.

Ferier og fridager
Barnehageåret går fra 01.08. –31.07.
Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, hele juli, julaften, arbeidsdager i romjulen, nyttårsaften og mandag -onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt to dager i Osloskolenes høstferie og tre dager i vinterferien.
Det gjennomføres (inntil) fem planleggingsdager for personalet i barnehagen og barnehagen er da stengt for barna. Datoer for planleggingsdager bestemmes før barnehageåret og står i årsplanen til barnehagen.

Intet arrangement