OM OSS

Mikaelgården – Steinerbarnehagen på Bøler – ligger i Bøler Samfunnshus, vis a vis Bøler senter og på samme tun som Bøler bad og Bøler Deichmann. Bøler Samfunnshus er tegnet av den anerkjente arkitekten Sverre Fehn og ble åpnet i 1972 etter en stor dugnadsinnsats fra Bølers beboere. Hensikten med Bøler Samfunnshus var å gi alle beboere på Bøler tilgang til gode og rimelige lokaler i nærmiljøet til bruk for fest, foreningsarbeid og alle andre mulige aktiviteter. Huset har to like enheter hvorav vi skal ha den ene delen og i den andre delen er ungdomsklubben og åpen barnehage. Bygningen er i dag fredet.

Vi liker tanken om gjenbruk – også av lokaler – og planarbeidet med å forvandle et samfunnshus til barnehage har vært et samarbeidsprosjekt mellom arkitekt, utleier og barnehagens initiativgruppe. Ved oppstart i august 2012 har vi to avdelinger og i august 2013 vil den tredje avdelingen stå ferdig. Da vil vi ha to avdelinger for barn under tre år og en for barn over tre år.
På utearealene vil det være god tumleplass for alle barna, og for våre turglade voksne og barn er skogen aldri langt unna.

Barnehagen har hentet sitt navn fra erkeengelen Mikael – vi vil gjerne at hans tidsånd skal prege barnehagen og inspirere det arbeidet det arbeidet vi ønsker å formidle til barn og foreldre som kommer til barnehagen vår. Hvis vi vil tilhøre Mikael-tidsalderen må vi aktivt arbeide med på det som møter oss i verden i form av iakttakelser og opplevelser. Mikael kan arbeide i den frie, rene tenkning, den egentlige frie impulsen for menneskets individuelle vilje. Mikael er framtidsimpulsen som viser framover og er framtidsmenneskenes gode engel. Å tenke og handle for framtiden er å tenke og handle mikaelsk.
Mikaelgården eies av Mikaelgården AS, hvis formål er å eie og drive barnehagen. Lederstrukturen i barnehagen er slik at Daglig leder/styrer har det overordnete ansvar for økonomi, pedagogikk og personal mens avdelingslederne har personalansvar for sine medarbeidere og ansvar for det praktiske innhold og gjennomføring på sin avdeling. For å oppnå målet om helhet og fellesskap og felles ansvar for alle barna utgjør avdelingslederne sammen med DL ledergruppen i barnehagen.

I den grad det er mulig og lar seg gjøre vil vi styre barnehagen etter Rudolf Steiners prinsipp om selvforvaltning. Utdanning, dyktiggjøring og perfeksjonering i dette prinsippet vil være en av tre retninger for personlig utvikling av medarbeiderne, i tillegg til menneskekunnskap og kunstneriske/praktiske øvelser.