FASTE AKTIVITETER

EVENTYR
På avdelingen for barn over tre år forteller vi eventyr, det samme eventyret gjennom en eller flere uker. Vi forteller, frigjort fra tekst og bilder. Når barna lytter til eventyrene får de selv muligheten til å skape sine egne indre bilder. De bildene barna selv skaper blir aldri sterkere enn deres egen erfaring; det er de ytre bildene som gjør en historie skummel for barna. Hvis de har sett det samme eventyret på TV, film eller teater kan historien kjennes mer dramatisk for dem enn bildene de selv skaper i sitt indre. Organet for å skape de egne bildene utvikler seg gradvis.
Når eventyret gjentas over mange dager gis barna god anledning til å fordype seg, i en tid hvor både syns- og lydinntrykkene skifter i stadig høyere tempo.
I perioder kan vi bruke bordspill, et element som hjelper billeddannelsen for de eldste og de minste barna til å følge med i eventyret.

RINGLEK
Arbeidet på ringen er en sentral del av fellesarbeidet i barnehagen. Ringleker, sangleker, regler og rytmer følger innholdsmessig årstidene. Sanger, rim og regler med bevegelser blir gjort i fellesskap. Vi bruker de samme sangene og rimene, den samme ringen, i en hel måned og barna får brukt hele seg; musikk, språk, bevegelse, fin- og grovmotorikk, balanse osv, og også det sosiale blir vektlagt.

FØDSELSDAGER
Barnets fødselsdag feires i barnehagen. En liten gave er forberedt, det kan være noe som er sydd eller strikket eller på annen måte laget av de voksne på avdelingen. Alle får samme gave i løpet av det samme året, eller man kan differensiere på alder slik at hver årsdagsmarkering gir spesielt uttenkte gaver for alderstrinnet. Det magiske tryllelyset er også kjærkomment. På fødselsdagen fortelles et spesielt fødselsdagseventyr; et eventyr nøyaktig tilpasset fødselsdagsbarnet. Til måltidet har barnets foreldre brakt med kake eller lignende som spises etter det varme måltidet i barnehagen og som er med på å gjøre dagen til den festen den skal være.