DET LILLE BARNET

Når barnet kommer i barnehagen som ettåring må fokuset være på stor grad av trygghet.

Å skape trygghet for det lille barnet er i startfasen jobb nr 1. Fortrolighet til nye voksne må etableres og barnet må bli vant til å omgås andre barn. Barnet faller raskt inn i dagsrytmen som er etablert på avdelingen og som bærer både voksne og barn trygt gjennom barnehagedagene.

Rudolf Steiner har en gang uttalt at pedagogikkens oppgave er å lære barnet å puste, i forståelsen hjelpe til å harmonisere pusten. Dagsrytmen i barnehagen må ha dette som mål: dagen skal ha en god pust så barna kan få hjelp til å harmonisere sitt åndedrag.

Men selvsagt skal de øve ferdigheter også. De skal lære å mestre hverdagen, det være seg å komme opp og ned på tripp-trapp stolen, spise selv, reise seg opp eller kle på seg. Og de skal lære å leke. Lekekompetanse kommer gjennom å gjøre og erfare. Vi har tålmodighet og god tid til å vente; barnet skal lære å mestre sine daglige gjøremål i sitt eget tempo og det får de lov til.

Gjennom frileken lærer barna det sosiale samspillet og gjennom styrte leker kan de lære å dele og å vente. De små trenger å ta på det de ser, de må kjenne på det før de kan lære hva ting kan brukes til. Også barn i denne aldersgruppen lærer av hverandre, selv om de leker ved siden av hverandre og den minste kun er en iakttaker.