DAGS- OG UKERYTME

DAGSRYTME

De fleste barn og familier følger sin rytme hver dag, og slik skaper hvert enkelt barn også en rytme for seg selv og de andre barna på avdelingen. Barna kommer til samme tid hver dag, og om den ene med en gang begir seg inn i leken kan den andre sette seg rolig ned med frokosten. Dagen begynner i barnehagen. Til et fastsatt tidspunkt begynner dagen, enten med frukt eller ring eller samtale eller fri lek. Når det samme gjentar seg hver dag etableres etter hvert barnets indre rytme og de vet hva som følger. Når de voksne begynner å synge en sang vet barna med en gang hva det betyr – hva enten det betyr at de kun skal samles til ringen på det grønne teppet eller om det betyr at de skal rydde for nå er det eventyr og deretter mat. Dagsrytmen legges forskjellig, det viktigste er at man er bevisst den og at den følges.UKESRYTME

Som årsrytmen bærer oss gjennom året bærer ukesrytmen oss gjennom uken. Vi legger en plan og så følger vi den. Det skal være forutsigbart for barna og lite rom for å avvike og dermed forstyrre deres forventninger. Gjennom sansene kan barnet fornemme hva slags dag det er: matlaging er i gang – er det grøtdag eller bakedag? Hvis tursekken stå i garderoben er det turdag, hvis fargene står framme kan det være tegnedag. Etter som barnet vokser til vet det at når det er turdag i dag er det tegnedag i morgen, og slik kan det etter hvert bli bevisst ukens gang.Dagsrytme og ukerytme vil variere fra barnehage til barnehage og også fra avdeling til avdeling. Elementene vil være der, men rekkefølgen vil være ulik. Det er viktig at man holder fast ved den rytmen man legger opp til.

Dagsrytmen begynner når barnet kommer til barnehagen, da slutter det seg til en individuell aktivitet. Ved et gitt tidspunkt starter det man kaller «kjernetiden» i barnehagen med en samlende aktivitet, kan være fruktstund med samtale. Deretter følger frileken inne, fulgt av rydding og håndvask, samlende aktivitet og et varmt måltid. Deretter påkledning for utelek, lek ute, ettermiddagsmat og mer lek – ute eller inne avhengig av vær.

Mat og aktiviteter skaper ukerytmen for barna på storbarnsavdelingen. Aktivitetene kan være maling, baking, tegning, modellering, husarbeid som tørke støv og vanne blomster, aktiviteter som fordeles utover uken på samme dag gjennom hele året. Når maten også har sine faste dager vil barna vite dagens program når de kommer og sanser (lukter, ser) hva slags mat som er under tilberedning, og slik blir dagen forutsigbar for barna.