ÅRSTIDSFESTER

De årstidsfester vi feirer i Rudolf Steinerbarnehagene har røtter i gammel tradisjon, enten i Norge eller fra andre land. Vi prøver altså å gjøre levende for barna tidligere tiders høydepunkter i det daglige liv.

Med sang, vers og leker, med mat, med farger – på matbordet eller på klær – og med handlinger blir hver enkelt fest året igjennom en unik opplevelse for det lille barnet og gjenstand for gjenkjennelse når den kommer igjen neste år.

Gjennom årstidsfestenes forberedelser oppstår forventning og glede over den forestående festen og over arbeidet med forberedelsen.

Vi kan ikke forvente at barn under skolealder har en intellektuell begrepsforståelse og for eksempel kan vite at etter oktober kommer november, men gjennom opplevelsene av og rundt festene kan de etter hvert huske hva som kommer etterpå. F eks vil påskefesten følge en tid etter karnevalet, det kjenner de etter hvert. Men barnet er helt avhengige av de voksnes handlinger, at de voksne gjør disse forberedelsene sammen med dem.
Slik kan de få en oversikt over årets gang gjennom opplevelser og uten forklaringer.